آموزش الکترونیک
1403/2/8 شنبه
برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه هشترود
کنکور سراسری در حوزه شهرستان هشترود همزمان با سراسر کشور در دانشگاه پیام نورهشترود برگزار گردید.
کنکور سراسری در شهرستان هشترود همزمان با سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ششم و هفتم اردیبهشت در دانشگاه پیام نور مرکز هشترود برگزار گردید.تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir