اخبار
1403/2/1 شنبه
طی حکمی از سوی ریاست عالیه دانشگاه؛
سرپرست دانشگاه پیام نور استان عضو شورای دانشگاه پیام نور شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور و به استناد بند ۴ ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه؛

دکتر میکائیل جمال پور سرپرست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به عنوان « عضو شورای دانشگاه » منصوب شد.

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir