كوچك يا بزرگ كردن بخش :.برگزیده ها
دانشگاههای برتر استانی معرفی شدند: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی همچنان بر فراز قله ها

.

بر اساس پایش و ارزیابی های سازمان مرکزی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی جزو ۴ استان برتر کشور معرفی و توسط دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور کشور مورد تقدیر قرار گرفت .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر