پنجشنبه 24 خرداد 1403  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
بيشتر
برگزیده ها
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز هشترود معرفی شد.
برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه هشترود
دانشگاههای برتر استانی معرفی شدند:
برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز هشترودبا حضور مهندس عبدل زاده معاون فرماندار شهرستان هشترود
برگزاری مراسم نو دانشجویان در دانشگاه پیام نور هشترود
بيشتر
اطلاعیه ها
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز هشترود معرفی شد.
همایش ها
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز هشترود معرفی شد.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
اخبار
بيشتر
فناوری و پژوهش
آموزش الکترونیک
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
بيشتر
آموزشهای آزاد
بيشتر
برنامه ریزی کلاسها
گالری تصاویر
بيشتر
اداری و مالی